Image

รู้จักเรา

เพราะเราเชื่อว่าสัตว์ทุกชนิดควรได้รับการเข้าถึงการรักษาได้เท่าเทียมเช่นเดียวกับสุนัขและแมว แต่ในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่มีที่ใดในประเทศไทย ที่เปิดทำการรักษา สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ หรือ Exotic pets แบบ 100 % หลายครั้งที่เราเห็นสัตว์ Exotic pets มีความกลัวจากเสียง และ กลิ่นจากผู้ล่า เช่น สุนัข ดังนั้นเราจึงตั้งใจ ทำโรงพยาบาลสัตว์เพื่อพวกเขาเหล่านั้น และด้วยความรู้และนวัตกรรม

"Animal Space hospital (ANS)"

พร้อมแล้วที่จะเป็นคำตอบให้กับพวกเขาเหล่านั้น

animal space hospital (ans) พร้อมแล้วที่จะเป็นคำตอบให้กับพวกเขาเหล่านั้น
animal space hospital (ans) พร้อมแล้วที่จะเป็นคำตอบให้กับพวกเขาเหล่านั้น
animal space hospital (ans) พร้อมแล้วที่จะเป็นคำตอบให้กับพวกเขาเหล่านั้น

ติดต่อโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

ฝากข้อความถึงเรา

กรุณากรอก
กรุณากรอก
กรุณากรอก
กรุณากรอก