รู้หรือไม่!? สัตว์ Exotic ก็สามารถเป็นโรคหัวใจได้

 


ปัจจุบันคนเลี้ยงสัตว์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น จึงทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับการดูแลที่ดีขึ้น จนมีอายุขัยยาวนานขึ้น เมื่อสัตว์เลี้ยงเข้าสู่วัยชรา มักจะมีโรคต่างๆเกิดขึ้นจากการเสื่อมของร่างกาย โรคหัวใจก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่พบได้ค่อนข้างบ่อย ไม่ว่าจะเป็นแฮมสเตอร์ แพรี่ด็อก กระรอกหรือกระต่าย

อาการที่มักพบ คือ เหนื่อยง่าย หอบ หายใจแรง หรือหายใจลำบาก ช่องท้องโต หากมีอาการแนะนำให้พาน้องไปตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อให้คุณหมอฟังเสียงหัวใจ X-ray เพื่อดูขนาดของหัวใจและเนื้อปอด และทำการอัลตราซาวน์หัวใจเพื่อดูโครงสร้าง การรั่วของลิ้นหัวใจ และการบีบตัวของหัวใจ

หมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงที่บ้านอยู่เสมอ เพราะอาการโรคหัวใจอาจแสดงออกมาอย่างฉับพลัน ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ