โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ มีคุณหมอรักษาสัตว์พิเศษมากกว่า 10 ท่าน และลงตรวจตั้งแต่ 8.00-24.00 น. ของทุกวัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า เรามีคุณหมอคอยให้บริการตลอดช่วงเวลาทำการ

Image