น.สพ.รพล กนกพรวศิน

หมอเบน
ประสบการณ์การรักษาสัตว์ 10 ปี

เริ่มมีความชอบสัตว์พิเศษตั้งแต่ตอนเรียนในมหาวิทยาลัย และ รักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษตั้งแต่เรียนจบ ประสบการณ์รักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 10 ปี