หมอลูกเกด Animal Space

สพ.ญ.กัณธิตา ปวีณสกล

หมอลูกเกด

- จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
- สนใจด้านอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ รังสีวิทยา และ Ultrasound