หมอนิกกี้ Animal Space

สพ.ญ.ปณิชา สิงห์เสนา

หมอนิกกี้
ประสบการณ์การรักษาสัตว์ 10 ปี

จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประสบการณ์รักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 10 ปี
เริ่มมีความชอบสัตว์พิเศษตั้งแต่ตอนเรียนในมหาวิทยาลัย และ รักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษตั้งแต่เรียนจบ ประสบการณ์การรักษาสัตว์ 10 ปี