คลินิกกิ้งก่า ( Lizard )

คลินิกกิ้งก่า (Lizard)
- คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน(ถ่ายพยาธิ)
- คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
- คลินิกโรคตา
- คลินิกรังสีวินิจฉัย(เอ็กซเรย์และอัลตราซาวน์)
- คลินิกผ่าตัด(เนื้อเยื่ออ่อน เช่น ผ่าตัดสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหาร ภาวะไข่ค้าง เนื้องอก ฝี และกระดูก เช่น ขาหัก)
- รับฝากเลี้ยง
- Admitสัตว์ป่วยค้างคืน
- บริการตรวจเพศ
- - คลินิกผ่าตัด ได้แก่ ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ทำหมัน ผ่าตัดลำไส้ เนื้องอก ฝี ศัลยกรรมกระดูก เช่น ขาหัก จุลศัลยกรรมและส่องกล้อง