คลินิกงู ( Snake )

คลินิกงู (Snake)
- คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน(ถ่ายพยาธิ)
-
- คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
- คลินิกโรคตา
- คลินิกรังสีวินิจฉัย(เอ็กซเรย์และอัลตราซาวน์)
- คลินิกผ่าตัด(เนื้อเยื่ออ่อน เช่น ผ่าตัดสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหาร ภาวะไข่ค้าง เนื้องอก ฝี และกระดูก เช่น ขาหัก)
- รับฝากเลี้ยง
- Admitสัตว์ป่วยค้างคืน
- บริการตรวจเพศ
- คลินิกผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ผ่าตัดสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหาร ภาวะไข่ค้าง เนื้องอก ฝี จุลศัลยกรรมและส่องกล้อง (endoscope)