คลินิกนกสวยงาม(Avian and Pet Bird)

คลินิกนกสวยงาม (Avian and Pet bird)
- คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน (หยดยาป้องกันปรสิตภายนอกและถ่ายพยาธิ)
- คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
- คลินิกสัตว์ป่วยฉุกเฉินและถ่ายเลือด
- คลินิกฝังเข็มและสมุนไพร
- คลินิกผ่าตัด(เนื้อเยื่ออ่อน เช่น ทำหมัน ผ่าตัดลำไส้ เนื้องอก ฝี และกระดูก เช่น ขาหัก)
- คลินิกโรคตา
- คลินิกรังสีวินิจฉัย(เอ็กซเรย์และอัลตราซาวน์)
- รับฝากเลี้ยง
- Admitสัตว์ป่วยค้างคืน
- บริการตรวจเพศ
- ตรวจโรคไวรัส(PBFD and Polioma virus)
- - คลินิกผ่าตัด ได้แก่ ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ทำหมัน ผ่าตัดลำไส้ เนื้องอก ฝี ศัลยกรรมกระดูก เช่น ขาหัก จุลศัลยกรรมและส่องกล้อง