คลินิกสัตว์ป่า ( Zoo and Wildlife animal )

คลินิกอายุรศาสตร์สัตว์ป่า(Wildlife medicine clinic)

โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซรับรักษาสัตว์ทุกชนิดอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษหรือสัตว์ป่าที่ถูกเก็บได้ ได้รับการช่วยเหลือมา หรือเป็นสัตว์ผิดกฏหมาย โดยทีมคุณหมอที่ทำการดูแลรักษามีประสบการณ์การดูแลสัตว์ป่ามามากกว่า 17 ปี และหากหลังจากทพการรักษาแฃ้วสัตว์ป่ามีอาการดีขึ้น จึงทำการประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแลต่อในภายหลัง

คลินิกสัตว์ป่า (Zoo and Wildlife animal)
- คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน(ทำวัคซีนและถ่ายพยาธิ)
- คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
- คลินิกสัตว์ป่วยฉุกเฉินและถ่ายเลือด
- คลินิกฝังเข็มและสมุนไพร
- คลินิกผ่าตัด(เนื้อเยื่ออ่อน เช่น ทำหมัน ผ่าตัดลำไส้ เนื้องอก ฝี และกระดูก เช่น ขาหัก)
- คลินิกโรคตา
- คลินิกรังสีวินิจฉัย(เอ็กซเรย์และอัลตราซาวน์)
- รับฝากเลี้ยง
- Admitสัตว์ป่วยค้างคืน
- - คลินิกผ่าตัด ได้แก่ ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ทำหมัน ผ่าตัดลำไส้ เนื้องอก ฝี ศัลยกรรมกระดูก เช่น ขาหัก จุลศัลยกรรมและส่องกล้อง