คลินิกเต่า ( Turtle )

คลินิกเต่า (Turtle&Tortoise)
- คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน(ถ่ายพยาธิ)
- คลินิกผ่าตัดศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนและส่องกล้อง(endoscope)
- คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
- คลินิกโรคตา
- คลินิกรังสีวินิจฉัย(เอ็กซเรย์และอัลตราซาวน์)
- คลินิกผ่าตัด
- รับฝากเลี้ยง
- Admitสัตว์ป่วยค้างคืน
- บริการตรวจเพศ