โครงการ Rabbit hero ถ่ายเลือดช่วยเพื่อนกระต่าย


โครงการ Rabbit hero ถ่ายเลือดช่วยเพื่อนกระต่าย

  • โครงการ Rabbit hero เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดหาเลือดจากฮีโร่กระต่าย เพื่อนำไปถ่ายเลือดช่วยชีวิตน้องกระต่ายป่วย โดยทางโรงพยาบาลมีการดูแลฮีโร่กระต่ายของตัวเอง แต่หลายครั้งน้องกระต่ายที่ต้องการเลือดมีจำนวนมาก จนฮีโร่กระต่ายของทางโรงพยาบาลไม่สามารถให้เลือดได้อย่างเพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีฮีโร่กระต่ายตัวอื่นๆมาช่วยน้องอีกทางหนึ่ง
  • คุณหมอจะพิจารณาถ่ายเลือดเพื่อรักษาโรคโลหิตจาง โรคตับบิด การติดเชื้อเรื้อรัง มีการเสียเลือดรุนแรง หรือเพื่อปรับสภาพก่อนผ่าตัด เป็นต้น
  • คุณสมบัติ:
    กระต่ายที่มีสุขภาพดี

อายุ 1 ปีขึ้นไป

น้ำหนัก 4 กิโล ขึ้นไป

ได้รับการผ่าตัดหรือผ่านการให้เลือดมากกว่า 3 เดือนก่อนหน้า

  • ขั้นตอนการถ่ายเลือด:
  1. ฮีโร่กระต่ายจะได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจเลือดก่อนการให้เลือดทุกครั้ง
  2. หากค่าเลือดผ่านเกณฑ์(ค่าเม็ดเลือดแดงมากกว่า 35% ไม่มีภาวะค่าเลือดอื่นๆแทรกซ้อน)

คุณหมอจะทำการตรวจสอบการเข้ากันของเลือดระหว่างฮีโร่กระต่ายกับกระต่ายตัวรับว่าสามารถเข้ากันได้หรือไม่

  1. หากเลือดเข้ากันได้ คุณหมอจะทำการเก็บเลือดจากฮีโร่กระต่ายและนำไปให้กับกระต่ายตัวรับเลือด
  2. หลังจากให้เลือดเสร็จเรียบร้อย ฮีโร่กระต่ายจำเป็นจะต้องได้รับน้ำเกลือเพื่อทดแทนเลือดที่ถูกเก็บออกไป ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-3ชั่วโมง หลังจากนั้นสามารถกลับบ้านได้