คลินิคสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า

เพราะเราเชื่อว่าสัตว์ทุกชนิดควรได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกัน จึงเป็นที่มาของ แอนิมอลสเปซ โรงพยาบาลที่รักษา สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และ สัตว์ป่า และด้วยประสบการณ์ดูแลสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า มามากกว่า 17 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่า เราจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ที่มี เพื่อที่จะเป็นคำตอบให้กับการรักษาพวกเค้า