สพ.ญ.แก้วกานท์ มะโนมะยา

หมอกานท์
วิสัญญีสัตวแพทย์

  • จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปัจจุบันศึกษาต่อปริญญาโทด้านศัลยกรรมและการวางยาสลบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย