การผ่าตัดนกกระเพาะพักทะลุ

 


โรคกระเพาะทะลุหรือ Crop burn ในนก มักเกิดจากการป้อนอาหารลูกป้อนที่ร้อนจนเกินไป นกจะแสดงอาการกระเพาะพักบวมแดง มีแผลตกสะเก็ด หากทิ้งไว้เป็นเวลานานกระเพาะพักจะทะลุ มีอาหารและน้ำไหลออกมาจากกระเพาะพัก 


วิธีการรักษาโรคนี้ต้องทำการผ่าตัดเพื่อซ่อมกระเพาะพักที่ทะลุ ซึ่งจะทำได้เมื่อเห็นขอบเขตของรอยโรคชัดเจน การผ่าตัดต้องทำการวางยาสลบ สอดท่อช่วยหายใจ และทำการติดตามสัญญาณชีพ เช่น ปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด อัตราการหายใจ การผ่าตัดต้องทำการตัดส่วนของเนื้อเยื่อกระเพาะพัก ผิวหนังที่เสียหายออก และทำการเย็บปิด โดยขนาดของเเผลขึ้นอยู่กับความกว้างของบริเวณของรอยโรค หากรอยโรคกินพื้นที่กว้าง แผลจะใหญ่ และเหลือพื้นที่ของกระเพาะพักน้อย โอกาสแผลแตกก็จะมากตามไปด้วย


หากพบว่านกมีอาการของโรคกระเพาะพักทะลุให้รีบพาไปพบคุณหมอเฉพาะทางให้เร็วที่สุด เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ มีโอกาสที่นกจะเสียชีวิตได้ จากภาวะน้ำตาลต่ำจากการที่อาหารและน้ำไม่สามารถผ่านลงไปยังกระเพาะแท้ได้ หรือเกิดการติดเชื้อ