การห้ามเลือดด้วย Hemoclips ในการผ่าตัด

การห้ามเลือดด้วย Hemoclips ในการผ่าตัด


ในการผ่าตัดทุกครั้งมักจะต้องมีการเสียเลือด ซึ่งแต่ละหัตถการก็จะเสียเลือดในปริมาณที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ตำแหน่งที่ทำการผ่าตัด สภาพร่างกายสัตว์ เป็นต้น


การสูญเสียเลือดที่มากเกินไป แน่นอนว่าส่งผลเสียต่อตัวสัตว์ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง เกิดภาวะช็อค หรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงต้องมีการห้ามเลือดขณะผ่าตัด


วิธีที่ 1 การกดห้ามเลือด เหมาะสำหรับเลือดออกไม่รุนแรง ให้ทำการกดห้ามเลือดด้วยผ้าก๊อซหรือสำลีทิ้งไว้ 1-3นาที 


วิธีที่ 2 การจี้ห้ามเลือดด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า เหมาะสำหรับเลือดออกไม่รุนแรงถึงปานกลาง สามารถปิดแผลที่เส้นเลือดไปได้ด้วยในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถจี้ติ่งเนื้อขนาดเล็ก หูด แทนการใช้มีดผ่าตัดได้อีกด้วย


วิธีที่ 3 การผูกเส้นเลือดด้วยไหมเย็บ วิธีนี้จะใช้ในเส้นเลือดขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถจี้ห้ามเลือดด้วยเครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าได้ โดยเป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัย แน่นหนา และมี

โอกาสกลับมาเลือดออกซ้ำได้น้อย


วิธีที่ 4 การห้ามเลือดด้วย Hemoclips ซึ่งเป็นอุปกรณ์โลหะคล้ายที่หนีบ สะดวก ใช้ง่าย สามารถใช้ได้กับเส้นเลือดหลายขนาด และปลอดภัยแน่นหนา และมีโอกาสกลับมาเลือดออกซ้ำได้น้อยเช่นกัน ที่แอนิมอลสเปซเราใช้ Hemoclips เพื่อห้ามเลือดในการผ่าตัดหลายเคส เช่น เคสผ่าตัดมดลูกแฮมสเตอร์ เนื่องจากเส้นเลือดมีขนาดเล็กมาก หากทำการมัด ไหมอาจจะลื่นหลุดออกมาได้ หากทำการจี้ห้ามเลือดดด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้าก็อาจจะกลับมาเลือดออก
ซ้ำได้เมื่อแรวดันเลือดเพิ่มขึ้น การใช้ Hemoclips จึงเป็นอีกทางเลือดที่ค่อนข้างปลอดภัย