เต่าน้ำเลี้ยงในบ้านได้หรือไม่!?

เต่าน้ำเลี้ยงในบ้านได้หรือไม่!?


เต่าน้ำเลี้ยงในบ้านได้ แต่จำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้…

  1. น้ำสะอาด: สามารถใช้น้ำที่มีคลอรีนแต่ควรจะต้องทำการพักน้ำไว้อย่างน้อย 24ชั่วโมง ก่อนนำมาใส่ให้เต่า หรือใช้น้ำกรองได้
  2. การตากแดดธรรมชาติ หรือหลอดไฟ UVA และ UVB: เพราะเต่าจำเป็นจะต้องได้รับรังสี UVA และ UVB ที่มีอยู่ในแดดธรรมชาติ ถ้าหากไม่สะดวกนำเต่าไปตากแดด สามารถใช้หลอดไฟทดแทนได้ โดยรังสี UVA จะช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร ระบบเผาผลาญในร่างกาย ภูมิคุ้มกัน และระบบสืบพันธุ์ ส่วนรังสี UVB จะช่วยเปลี่ยนรูปของแคลเซียมที่ได้รับจากอาหารไปเสริมสร้างให้กระดูกและกระดองแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
  3. ความอบอุ่น: ใช้ไฟกกให้ความอบอุ่น หรือ heater ปรับอุณหภูมิน้ำ เพื่อให้ความอบอุ่นแก่เต่าได้ จะทำให้เต่าแข็งแรงและไม่ป่วย นอกจากนั้นยังควรมีพื้นที่สำหรับให้เต่าสามารถขึ้นมาผึ่งแดดหรือผึ่งไฟได้ด้วย